Notificatie

Uw aanmelding zal worden beoordeeld voor toelating.
Wij proberen uw aanvraag binnen 1 dag te behandelen.
Na goedkeuring krijgt u een email met verder instructies.

Bedankt voor uw begrip!

Sluiten

JOO

Aanmelden bij JOO!

Uw aanmelding zal worden beoordeeld voor toelating.
Wij proberen uw aanvraag binnen 1 dag te behandelen.
Na goedkeuring krijgt u een email met verder instructies.

Bedankt voor uw begrip!

Informatie over Trias Jeugdhulp

Trias Jeugdhulp biedt hulp bij opvoeden en opgroeien in Overijssel. Bij voorkeur thuis of in de directe omgeving. De jongere / het gezin heeft altijd zeggenschap en regie over de aanpak. Jaarlijks maken bijna 2000 kinderen, jongeren tot 27 jaar en opvoeders gebruik van advies en praktische ondersteuning of intensieve vormen van behandeling. De hulpverlening bestaat uit ambulante hulp - waaronder crisisopvang en het 1000-jongerenplan - dagbehandeling, 24-uurs zorg, pleegzorg en jeugdzorgboerderijen. Trias Jeugdhulp werkt actief samen met andere partijen.

Wij helpen ruim 2000 kinderen, jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) per jaar. Dit doen wij samen met ruim 400 medewerkers, 400 pleeggezinnen en 37 jeugdzorgboerderijen. Onze hoofdlocatie bevindt zich aan de Emmawijk 11 in Zwolle, wij zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland.

Voor meer informatie ga naar: www.triasjeugdhulp.nl

Ervaringen met JOO

Ervaring 1

Soms komt het voor dat ouders die gescheiden zijn problematisch met elkaar omgaan, al heel snel als ze elkaar zien ontaarden gesprekken in scheldkanonnades. Een oplossing die ik al meerdere keren heb gekozen is JOO. Zo gauw de verschillende partijen op JOO zitten, Vader, Moeder, Bureau Jeugdzorg, Hulpverlener, dan weten alle partijen dat als je hier communiceert, de anderen ook mee kunnen kijken.

Je merkt dan aan de ouders dat ze anders gaan communiceren. Ze weten dat anderen mee kijken en denken daarom meer na over wat ze gaan zeggen. Soms gaat dit fout, maar dan kun je elkaar ook helpen om het beter te laten gaan.

Ik ken een voorbeeld waarbij al jaren lang niet duidelijk was wat er nu allemaal gebeurde, allerlei beschuldigingen gingen over en weer. Vooral vader werd door verschillende partijen van van alles beschuldigd. Toen vader van JOO hoorde zag hij het echt als een kans om te laten zien dat hij wel de goede zaken deed. Er was echter een probleem, vader kon niet werken met de computer, dit had hij nog nooit gedaan.

Hij is in samenwerking met zijn hulpverlener aan de slag gegaan en heeft leren werken met JOO.

Het heeft uiteindelijk gewerkt. Er was meer een transparante manier van werken, en dat heeft zeker geholpen om duidelijkheid te creëren in een grote chaos.

Ervaring 2

Een van onze jongeren leeft op de leefgroep waar men 24 uur opvang regelt. De communicatie met ouders thuis verliep moeizaam. Men wist niet altijd van elkaar wat men deed, ouders wilden graag meer betrokken worden bij datgene wat er op de groep gebeurde.

We hebben verschillende doelen aangemaakt op JOO, één doel was gericht op de samenwerking met ouders. Ook de jongere in kwestie heeft een aantal doelen op JOO gezet.

Een van deze doelen was mentorgesprekken, vervolgens heeft hij zijn ouders gevraagd om mee te kijken bij deze doelen en ook om mee te denken in het leerproces dat hij op de groep doorloopt.

Dit heeft er voor gezorgd dat de jongere steeds meer het gevoel kreeg dat zijn ouders nog meer betrokken waren bij datgene wat er op de groep gebeurde, en ook waren de ouders meer betrokken bij de opvoeding van hun kind op de leefgroep. We merken dat ouders het prettig vinden om op deze manier betrokken te zijn, doordat ze mee kunnen kijken in het geen er gebeurt op de groep. Terwijl het niet meer werk is dan aantekeningen maken in een werkschrift. Ook werd op deze manier gelijk het weekendschrift overbodig.

Hoe werkt JOO

JOO is een beveiligd digitaal platform waar ouders, jongeren, hulpverleners, beveiligd met elkaar communiceren aan de hand van doelen. Jongeren gebruiken nieuwe media als belangrijkste informatiebron voor hun opinievorming en handelen. Duidelijk is dat het gebruik van nieuwe media als Hyves, MSN, Twitter en toename van internetverkeer via mobiele telefonie een onomkeerbaar proces is. Ouders willen meepraten, snel antwoord op hun vragen, hun ervaringen kunnen delen met andere ouders en hebben behoefte aan informatie: accuraat, snel, betrouwbaar en dichtbij. Professionals willen bekend raken met de mogelijkheden van sociale media in hun werk, hun cliënten bereiken en adviseren, kennis delen en leren van elkaar. Professionals willen aansluiten bij de communicatiemethode van hun cliënten. JOO is een platform die dit allemaal mogelijk maakt, we zitten nog in een opbouw fase dus dat betekent dat er zeker nog zaken zullen veranderen in JOO, maar in grote lijnen werkt het nu al en kunnen we er mee werken.

Waarbij kan JOO helpen

Het is mogelijk om d.m.v. JOO alle verschillende partijen op één plek digitaal bij elkaar te brengen. Hier wordt openlijk alles besproken met alle betrokkenen: iedereen leest snel en gemakkelijk wat de bedoeling is en er kan direct gereageerd worden. Dit bespaart veel telefoontjes en bevordert een duidelijke en eenduidige communicatie. Bijvoorbeeld het maken van afspraken kan op een snelle manier plaatsvinden. Des te meer partijen om tafel moeten zitten, des te gemakkelijker is het om JOO als communicatiemiddel te gebruiken. Dit scheelt veel tijd in het doorgeven van allerlei berichten naar alle partijen, als zij eenmaal een plaats hebben op JOO zijn ze altijd direct betrokken in het proces.

Voor hulpverlening op de leefgroepen.

Voor jongeren die geplaatst zijn in een leefgroep kunnen bijvoorbeeld de afspraken die gemaakt worden bij mentorgesprekken of de belangrijke doelen geplaatst worden op JOO. Het grote voordeel is dat je dan ouders, voogd, vrienden etc. kunt uitnodigen om mee te kijken in deze items. Alle mensen die actief zijn rond de jongere kunnen dit inzien en kunnen ook meepraten mocht dat gewenst zijn. Als mensen gelijk mee kunnen kijken bespaart dit veel tijd en moeite om aan anderen uit te leggen met welke processen je bezig bent op de groep. Directe betrokkenheid van ouders wordt hierdoor sterk gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat ouders meer intensief betrokken zullen blijven in het hulpverleningsproces.

Ook is het een mogelijkheid om op verschillende manieren doelen aan te maken om één en hetzelfde project te begeleiden. Dit kunnen doelen zijn van de jongere zelf, waarbij hij mensen die voor hem/haar belangrijk zijn uitnodigt als deelnemer op JOO. Ook kan de hulpverlener doelen aanmaken die te maken hebben met de cliënt en daar mensen voor uitnodigen, in overleg met de cliënt. Ook hier is het voordeel dat mensen snel en direct informatie krijgen over het hulpverleningsproces.

Veiligheid

Bij het bouwen van JOO hebben we veel aandacht besteed aan de veiligheid van het progamma, er worden persoonlijke zaken gedeeld op JOO dus dat moet ook veilig zijn om te doen. Hieronder staan een aantal punten waaraan je kunt denken als je het hebt over veiligheid en digitale communicatie.

Ten eerste moet iemand worden uitgenodigd om überhaupt toegelaten te worden op JOO. Vervolgens zal diegene en profiel aan moeten maken waar hij zichzelf kenbaar maakt. Aan de hand hiervan wordt door de netbeheerder besloten of de persoon in kwestie toegang krijgt tot JOO.

Op dat moment zit je op JOO maar kun je verder nog niets, het is alleen maar mogelijk om mensen uit te nodigen bij jouw eigen doelen. Wil je toestemming krijgen om bij iemand anders mee te kijken in zijn of haar doelen, dan zul je daar opnieuw voor uitgenodigd moeten worden. De veiligheidsschaal die is aangegeven door de bouwers is als volgt: als telebankieren wordt ingeschaald op een 10, dan staat JOO op een 8. Net als bij telebankieren zal de informatie versleuteld over het internet worden gestuurd. Dit kun je altijd controleren door het groene slotje in je tekst balk https://.

De toekomst

We zijn op dit moment nog druk bezig om JOO verder uit te bouwen, wat we daarbij voor ogen hebben is het volgende.

  • Het moet mogelijk worden om documenten, foto's en films beveiligd via JOO te versturen.
  • Er moet een agenda annex planner komen in JOO, om snel afspraken te kunnen maken met alle betrokkenen.
  • Er moet een rechtstreekse beeld en geluidsverbinding komen.
  • Er moet een data bank komen met allerlei informatie ten aanzien van opvoedproblematiek.
  • Het moet mogelijk worden dat groepen bij elkaar komen waar zij elkaar kunnen ondersteunen ten aanzien van de problemen waar zij tegen aan lopen.

Dit zijn ideeën waar we aan denken als we JOO verder gaan uitbouwen. Het zal echter zo zijn dat we dit heel geleidelijk zullen doen, stapje voor stapje zullen we alle voor en tegen aspecten goed af moeten wegen en de praktijk zal uitwijzen wat er gaat werken.

Contact

Ik hoop dat dit verhaal een beeld geeft met wat JOO is en wat het kan. Mocht het zo zijn dat je nog vragen hebt zoek dan gerust contact met de projectleider, ik ben altijd bereid mensen uitleg te geven, en mensen wegwijs te maken in het gebruik van JOO.

Neem dan contact op met:
Marinus Winkels
m.winkels@triasjeugdhulp.nl
038-4260650

JOO Demonstratie

01 JOO Aanmelden

02 JOO Profiel aan maken

03 JOO Een Groep Aan Maken

04 JOO Doelen of stappen aan maken

05 JOO Bestanden toe voegen aan een groep

06 JOO Het Dashboard

07 JOO Hoe werkt het totale film